TENTOONSTELLINGEN

TENTOONSTELLINGEN

De meeste erkende Brahma fokkers nemen jaarlijks aan een aantal en/of meerdere tentoonstellingen deel. Met als doel de Brahma Kippen te kunnen vergelijken met collega fokkers, deze sportieve strijd wordt beslist door het oordeel van de keurmeester deze geeft alle ingezonden dieren een beoordeling.

Over het algemeen keurt een keurmeester maximaal ca. 80 dieren, tijdens de grotere shows zijn er echter over het algemeen al snel tussen de 150 en 500 dieren en wordt er gewerkt met meerdere keurmeesters. De keurmeesters krijgen ieder zijn te keuren kleurslagen toegewezen.
Met een maximum van ca. 80 dieren. En roept in elke kleurslag een winnaar uit.

Tevens draagt elke keurmeester een dier voor dat meedingt naar de titel “mooiste Brahma” van de tentoonstelling. Deze keurmeesters onderling gaan dan in overleg om te bepalen welk dier de titel behaalt “mooiste Brahma” in show, tevens wordt er een tweede en derde plaats toegewezen.
Dit is absoluut de mooiste en grootste prijs die je kunt behalen op een tentoonstelling met Brahma Kippen.

Onze resultaten

BEOORDELING VAN BRAHMA KIPPEN

Om met een kip of haan hoog te scoren is een hele prestatie. De fokker met het hoogste aantal punten wint de “Collectie prijs”. Een teken dat je niet een uitschieter hebt maar dat de gehele collectie die je gefokt hebt van hoog niveau is.

Punten verdeling tentoonstellingen:

Aantal punten Beoordeling
97 U = Uitmuntend
96 F = Fraai
95 – 93 ZG = Zeer Goed
92 G = Goed
91 V = Voldoende
90 M = Matig
0 DIS = Gediskwalificeerd
0 O = Onvoldoende
AFW Afwezig

Om deel te nemen aan een tentoonstelling dienen de Brahma kippen en/of hanen voorzien te zijn van een ring. Deze ring heeft een uniek nummer.

MO      mannelijk oud dier (+1 jaar)
VO       vrouwelijk oud dier (+1 jaar)
MJ      mannelijk jong dier (van dit jaar)
VJ       vrouwelijk jong dier (van dit jaar)

Op de site van de KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) onder de rubriek Tentoonstellingsrooster vind u alle goedgekeurde tentoonstellingen die in Nederland worden gehouden in de periode april 2017 t/m maart 2018 staan hier vermeld in volgorde per provincie of datum.

Tentoonstellingsrooster per provincie
Tentoonstellingsrooster op datumvolgorde

Voor een actueel overzicht van aankomende tentoonstellingen waar JTB Brahma kippen aanwezig zal zijn klik hieronder.

JTB Brahma kippen kalender
© 2024 Copyright Brahma Kippen